Här kommer den nya förskoleklassens blogg att starta inför skolstart 2019/2020