Under hela veckan har det varit mycket rörelse, utflykter, vi har pratat om vila och ta igen sig och vad som är nyttigt att äta.