Sist ut på terminen arbetar vi med olika geometriska figurer. Vi bygger, benämner och sorterar.