Vilka kämpar vi har på skolan och så duktiga ni är!