Vi har byggt broar och lärt oss om hållfasta konstruktioner.