Vilka spännande berättelser !
Idag har vi läst upp våra halloweenberättelser för varandra. Först fick man läsa upp sin berättelse för sin bänkkamrat, och om man vågade så fick man komma fram och läsa upp sin berättelse för hela klassen.