Håvning i Hallabäcken var en rolig och geggig aktivitet. Vi hittade bland annat en del insekter att artbestämma och samtala om. Vi körde även en repetition av ekosystem som vi läste om, i början av åk 5. Ett par barn plumsade i så det var skönt att få komma till stugan och byta om till rena och torra kläder efter värsta ”bergs- och gyttjeklättringen” uppför backen till Barnens paradis. Nu väntas tacos till lunch!