Under veckan har vi lekt på olika lekplatser, bland annat “Vulkanlekplatsen”, “Lille Skog” och “Nyckelpigelekplatsen”.