Höstterminen är nu igång på Solstrålen

Inskolningen av våra nya kompisar är över och vi har börjat dra igång vårt projekt som kommer följa genom hela terminen. Babblarna är något som har fångat barnen, både dem nya och dem äldre. Babblarna kommer därför bli vårt verktyg under terminen där vi ska arbeta mycket med TRYGGHET. Trygghet i att vara på Solstrålen, trygghet i att vara med sina kompisar och med oss pedagoger, och trygghet i att vara sig själv. Det betyder att vi måste kunna ge dem möjlighet till att kunna uttrycka sig själv!

Under veckan har vi utforskat vår närmiljö i det fina vädret och vi har tillsammans med Diddi målat våra händer likt Diddi och satt dem på papper. Nu är vissa av barnens händer uppe på väggen och de andras händer ska komma upp efter hand som. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i uttrycksformen bild (Skolverket, 2018).