Idag har vi fortsatt att jobba med olika samarbetsövningar på idrotten. Vi började med ”Följa John i grupp” som uppvärmning. Sedan gjorde vi ”Knuten” och doppboll. Dessutom fick vi testa på en alldeles ny lek som vi kallade ”Springande mål”. Detta var en väldigt rolig lek som vi gärna leker vid fler tillfällen.