När skolan haft skolportalen Infomentor i flera år var det Friitds tur förra året. Nu har vi kommit fram till Förskolan som ska använda sig av Infomentor. Under hösten ska sytemet sättas upp och praktisk användning av personalen utföras. Vårterminen 2020 kommer vi att släppa på alla vårdnadshavare och köra Infomentor skarpt.

Så här såg det ut igår när först admin-användarna fick utbildning och sedan all förskolepersonal.