Efter fadderträffen och en liten fika så fick fyrorna ”spela” tre i rad i par. Aktiviteten gick ut på att få tre i rad genom att utföra olika träningsuppdrag!