Med spelplan, tärning och penna har eleverna på Kvadraten fortsatt att lära känna varandra lite bättre.