Vi arbetar vidare med NO på olika sätt. Vi har gjort olika undersökningar t ex brandtriangeln, kemisk reaktion och vilopuls/arbetspuls. Det har ställts hypoteser, diskuterats resultat och dragits slutsatser i labbrapporterna. Vår VFU-student har arbetat med svenska och språkbruk (ordspråk och chattspråk) med femmorna, kul och lärorikt.