I veckan har eleverna på Kvadraten fått vika hundar av ett pappersark. Följde man bara instruktionerna som visades på tavlan, så var det inga problem alls.