Under vecka 26 har alla elever på Kvadraten arbetat med ett spännande båtprojekt. Två och två skulle eleverna tillverka en båt av en mjölkkartong. Inledningsvis gjordes det fina skisser över elevernas konstruktioner. Sedan var det bara att följa sin skiss och tillsammans bygga en båt. Och när båtarna var färdiga, så var det dags för en otroligt spännande båttävling.
Som belöning fick alla deltagarna ett mycket uppskattat pris.