Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar . (Lpfö18. S.17 )

Här skapar vi höstträdet av löven vi plockat. förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap.(Lpfö18 s.14)