Efter några veckors arbete kring luft och vatten var det dags för laboration. Eleverna fick utföra fyra olika laborationer och sedan tränade vi på att skriva laborationsrapporter.