Under de första veckorna efter sommarlovet inskolades nya kompisar hos oss på Regnbågen. För att lära känna varandra och skapa en bra gruppdynamik, hade vi fokus på samarbetsövningar. Vi skapade även Regnbågens trivselregler tillsammans med barnen.