Några av barnen har lekt rollekar. Det blev en härlig lek full med språkande och samspel mellan barnen.
Leken är viktig på många olika sätt. I leken får barnen t.ex möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck
😃