Under rådande omständigheter och våra  restriktioner har vi endast varit halva elevantalet. Vi som är i skolan jobbar på som vanligt och vi har lärt oss om bokstäverna H och T. Vi har haft lite matte där vi fortsätter träna 10-kompisar och tränat inne på Bingel.