Nästa kapitel i NO-boken vi jobbar med handlar om Luft. Emma berättar om luftmolekyler som rör sig olika snabbt beroende temperatur och visade detta med ett experiment där en Pet-flaska och varmt respektive kallt vatten spelade roll.