Vi har börjat med idrott ute och idag lekte vi en reaktionslek  där det gällde att vara uppmärksam och snabb. Samarbetslek där vi lekte 3 i rad med rockringar och ärtpåsar.        Denna vecka är det Kvalitetsmålsvecka och vårt kvalitetsmål är Värdegrund. Vi har tittat och diskuterat kring 2 problem ”Ugglan och kompisproblemet” Vi har klippt ut uppdragskort  och satt ihop dem till små häften. Dessa kommer vi arbeta vidare med under veckan.