Idag har vi avslutat vårt arbetsområde om mänskliga rättigheter. Vi har diskuterat begrepp som majoritet, minoritet, UNICEF, BRIS, FN:s barnkonvention och många fler. Vi har tittat på olika filmer om mänskliga rättigheter och barnens rättigheter samt diskuterat vilka rättigheter som eleverna tycker är de viktigaste. Eleverna har fått läsa om Per Anger-priset som är regeringens pris för mänskliga rättigheter. De har fått gruppvis bli “experter” på en människorättskämpe som har blivit en pristagare av detta pris och läsa om/titta på video där den personen berättar hur de mänskliga rättigheterna kränkts i sitt land. Eleverna avslutade arbetsområdet med att skriva en text där de beskrev de mänskliga rättigheterna och pratade om hur olika det kan se ut för barn runtomkring i världen (bland annat med hjälp av kunskapen de fått från pristagaren). 

Idag var sista lektionen på arbetsområdet och vi valde då att göra ett så kallat rättighetsträd. De gröna löven representerar de rättigheter som eleverna anser att vi har i Sverige och som faktiskt följs. De gula löven representerar de rättigheter som de menar kränks runtomkring i världen. Så här blev årskurs 6 resultat! Nu lämnar vi mänskliga rättigheter och går vidare mot arbetsområdet politik.