På dagens matematiklektion fick eleverna känna in begreppet kilo.
Hur mycket är ett kilo egentligen? Hur mycket är ett hekto ? Hur mycket är ett gram ?
Eleverna fick i uppdrag att fylla ett kilo sand i en plastpåse, inte så lätt som man kunde tro.
Därefter skulle man jämföra olika saker som man hittade i klassrummet. Hur mycket vägde dessa saker ? Mer eller mindre än ett kilo ?