På dagens matematiklektion fick eleverna måla en bild.
Uppgiften var att berätta för oss vilken tal som passade till bilden.