Vi har fått brev om att vi ska mäta oss och diskutera kring jämförelser och likheter. Vi har också haft ett undervisnings tillfälle där vi pratat om färger och former i samband med siffror.