Idag har vi pratat om begreppen rimligt och orimligt. En vanlig lektion brukar innehålla en genomgång, där eleverna är aktiva genom frågor och lärpars aktiviteter.

Vi går sedan vidare med antingen att fördjupa kunskapen genom att prata med fler eller återknyta i helklass.

Sedan blir det eget arbete där man fortfarande kan ta hjälp av sin lärkompis.