Nu när vi har nya grupper har vi jobbat mycket med att inspirera barnen vad man kan göra i våra olika miljöer och hjälpa barnen till att vara självständiga. Nedan ser ni några av miljöer vi arbetar med just nu och vad vi gjort i dem. 

Här har barnen fått vara inne och rollspela med hjälp av Green Screen. Vi vill utveckla leken i fantasirummet och använder Green Screen som ett hjälpmedel/stöd att spinna vidare fantasileken. Vi ”flög” mellan olika rum/miljöer i green screen och var till och med i rymden 😉

Här har några fått vara i naturrutan. Vi pratade om vad man kan göra i naturrutan och vad natur är för något. 🌳 🐜 Vi pratade om olika insekter och pedagogen berättade fakta om myran, nyckelpigan, fjärilen och biet. Efter vi fått reda på fakta om insekterna började vi gestalta med hjälp av naturmaterial, såsom stenar, kottar, pinnar och kastanjer mm. Tanken är att barnen ska bli självständiga i den fria leken och känna trygghet i att välja Naturrutan på valtavlan! 🌰 🐞 🦋 🪨,

 

Några grupper har haft genomgång inne i Målarverkstaden kring våra regler och skapat en gemensam målning. Barnen fick då måla med två färger i taget. Detta för att lättare lära sig färgläran och för att få syn på olika nyanser. Tanken är att alla barn ska bli självständiga i Målarverkstaden i den fria leken och känna sig trygga i den miljön. Vi vill också utveckla deras ordförråd och därmed lära sig namnet på all material och verktyg.