På terminens sista gymnastiklektion fick eleverna spela multiboll. En lek där man få testa på både handboll, fotboll, basket och innebandy.

Sedan lekte vi en rockringsstafett, för att sedan avsluta med fyra i rad.

Härligt samarbete och rörelseglädje fanns hos alla i klassen.