Vi hittar på en egen text till en klassisk barnvisa. Vi arbetar i små grupper där samarbetsförmågan tränas samt rytm med musikinstrument.