Vi har lärt oss om humlor och byggt ett insektshotel med trädgård .

Hållbar utveckling.