Kvadraten jobbar vidare med ett otroligt viktigt tema, hur man ska hantera att vara säker på internet. Efter högläsning och boksamtal så fick eleverna lösa en ordgömma med ord som var kopplade till Noelias och hennes böcker.