Vi arbetar med trygghet och tillsammans gör vi trivselregler.

Vi har även valt att arbeta lite extra med barnkonventionen.

5 artiklar fokuserar vi på denna termin.

Tema babblarna tar vi med i jaget, barnen får välja vilken Babbel de vill vara och då ritar vi av barnen. Vi mäter och sedan målar barnen färgen på sin kroppsbild som de valt att ha som sin babbel tvilling .