En rolig fortsättning på förra idrottslektionen, idag väntade två nya utmaningar. Den ena utmaningen var att laget skulle kasta i så många ärtpåsar som möjligt på en bestämd tid, och desto mer man samarbetade i laget, desto bättre gick det. Den andra utmaningen var att slå ner koner i en bestämd ordning med en fotboll. Och även här var det bra om man i laget samarbetade så mycket som möjligt. Som avslutning blev det fotboll i hela gymnastikhallen, något som var väldigt uppskattat.