Öppet hus med bland annat tomtar av lera och skänka skepp.