Varje dag möts vi av information från flera olika medier och ibland kan det vara svårt att veta om vi kan lita på allt vi ser och hör. Därför är det väldigt viktigt att öva förmågan att kritiskt granska den fakta vi läser, framför allt i skolan. Idag har vi övat detta genom att ställa oss de kritiska frågorna som Skolverket formulerat:

  • Vem har gjort webbsidan?
  • Varför är webbsidan gjord?
  • Hur ser webbsidan ut?
  • Kan du få information från andra ställen?

Eleverna fick i olika grupper kritiskt granska en specifik hemsida och göra en checklista för hur trovärdig hemsidan är.