Nu har vi varit i gång med Övningsskolan i två år. Övningsskolan är ett samarbete mellan Ramlösa friskola och Halmstad högskola och vi får därmed möjlighet att vara delaktiga i utbildningen av våra framtida kollegor.

Den nya gruppen studenter vi nu får möjlighet att stifta bekantskap med är verksamma i både låg- och mellanstadiet. Inte mindre än sju studenter finns nu hos oss och genomgår sin VFU (Verksamhetsförlagd utbildning). VFU innebär att studenten genomför handledd praktik på en ev tänkbar framtida arbetsplats. Här nedan kommer våra nuvarande VFU-studenter som kommer att finnas på Ramlösa Friskola periodvis under sina första två utbildningsår.

Camilla

Linnéa

Peter

Gailan

Marielle

Ilir

Camilla

Känn er varmt välkomna till Ramlösa Friskola! 🙂