Som ett avslutande moment i friskvårdsveckan gick idag årets match i utebandy mellan personal och åk 6. Det var en taggad personal, laddade till bristningsgränsen, som utkämpade en tapper match mot ett svårspelat åk 6 och en entusiastisk publik! 🙂