Idag har eleverna fått bekanta sig med begreppen “omkrets” och “diameter”. Vi har fått mäta olika runda föremål och vi har provat att mäta med måttband och snöre.

Våra mätresultat skrev vi sedan in i en tabell.

Som avslutning på en kreativ och spännande mattelektion fick eleverna använda sig utav en miniräknare !!! Detta var en ny spännande upplevelse för många utav eleverna. Syftet med detta var att vi skulle räkna ut “pi”, eftersom det är den internationella “pi-dagen”‘idag.