Några foton från mattelektionen och bildlektionen häromdagen. På matten arbetar eleverna i par med problemlösning och på bilden målar de vikingasköldar.