Vi i klass 1 har börjat med programmering. Spökis-bu är också med.