Vad har vi gjort? Några barn har under de senaste två veckorna arbetat med bild och form. Där presenterade vi ett nytt material att arbeta med, aluminium folie. Barnen fick forma sig själva i folie sedan skapade vi en skugga för att ge figurerna lite mer dramatik. Genom samtal tillsammans kom barnen själva fram till hur vi kunde skapa en skugga till figurerna med hjälp av en lampa. Sedan fyllde barnen i sin skugga med en svart tuschpenna. Mål och syfte ”förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” Att uppleva och uttrycka konst främjar barnens förutsättningar för lärande, deras sociala färdigheter, positiva självbild och förmåga att förstå och strukturera sin omvärld. Förmågan att tänka och lära sig utvecklas då barnen undersöker, tolkar och skapar mening genom att öva att uttrycka sig på olika sätt. Förmågan att fantisera och föreställa sig olika saker är centralt också då barnets etiska tänkande utvecklas (Skolverket, 2018).