Rastaktiviteterna har varit väldigt populära och de senaste två veckorna har vi spelat killerboll och kubbstafett. Syftet med rastaktiviteter: 

  • Mer rörelse i skolan
  • Mer rörelseglädje
  • Eleverna tränar på; Samarbete, sociala förmågor, och grovmotorik
  • Inkludera alla i leksammanhang
  • Presentera nya lekar
  • Förebygga mobbning/kränkande behandling