Idag startade vi med rastaktiviteter som vi kommer ha varje måndag framöver. Syfte med rastaktiviteter är:

  • Mer rörelse i skolan
  • Mer rörelseglädje
  • Eleverna tränar på; Samarbete, sociala förmågor, och grovmotorik
  • Inkludera alla i leksammanhang
  • Presentera nya lekar
  • Förebygga mobbning/kränkande behandling