Under flera veckor har eleverna arbetat i mindre grupper och fördjupat sig i olika delar av Vasatiden. Och idag var det dags att redovisa inför sina klasskamrater. Alla grupperna hade gjort ett otroligt bra arbete och de förmedlade sina kunskaper på ett mycket lugnt och säkert sätt. Nu kan vi väldigt mycket om Vasatiden.