På veckans hemkunskapslektion fick eleverna möjlighet att bekanta sig med redskapen som finns i köket. Det är ju viktigt att man vet vad redskapen heter och vad de används till när man ska läsa ett recept.