Vi har varit i trollskogen, där utförde vi Röda Skuggans utmaningar vilket barnen klarade galant! Utmaningen var i två uppdrag – halva gruppen fick lösa ett par uppgifter som fokuserade på motoriken, kroppsuppfattning och rörelse. Den andra gruppen fick lösa uppgifter som fokuserade på matematik och rumsuppfattning.

En kompis fick berätta vad han och Juno hittat på under de dagar Juno var på besök. De hade haft det väldigt roligt tillsammans då de lekt och busat på JumpYard, borstat tänderna tillsammans och sovit.