Idag rockar vi sockorna för allas lika värde och för att olikheter är bra.