Vi bygger fordon för att undersöka hur fordon drivs framåt. Första uppdagat var att konstruera ett valfritt fordon som kunde rulla minst en meter med hjälp av en lätt knuff.